Súťaž
Možnosti

Puxle

Naša vďaka patrí

Vytvoril a prevádzkuje

TPsoft.org

Ochrana osobných údajov

Postupy ako pristupujeme
a spracovávame osobné údaje

I. Prevádzkovateľ internetovej stránky Puxle.net

Ing. Igor Miňo - TPsoft.org
sído: Ruskovce 104, 073 01 Sobrance
IČO: 47514655
DIČ: 1083992525

II. Účel spracúvania osobných údajov

III. Zoznam spracúvaných osobných údajov

IV. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

V. Zverejnenie údajov

VI. Podmienky spracúvania

VII. Práva a povinnosti dotknutej osoby

VIII. Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať